Faktoring w Comarch ERP XT

Dzięki integracji z narzędziem Comarch Finance Connect użytkownicy aplikacji ERP XT mogą korzystać z faktoringu. W ten sposób przedsiębiorcy nie będą musieli czekać na zobowiązania wynikające z długich terminów płatności. Aby skorzystać z usługi wystarczy zarejestrować konto w Comarch Finance Connect.

Na czym polega faktoring…

Faktoring to usługa, która daje firmom możliwość zachowania płynności finansowej. Zgodnie z powszechną definicją polega ona na świadczeniu usługi przez tak zwanego faktora. Faktor to inaczej firma, która przejmuje faktury od klienta. Natomiast zgodnie z tą definicją klientem jest firma, która owe faktury wystawiła.  W praktyce często przedsiębiorcy wystawiają faktury z terminem płatności i niestety często nawet po realizacji czekają na środki. Jeśli korzystają z faktoringu można powiedzieć, że otrzymują gotówkę w zamian za faktury.

Rodzaje faktoringu

Na rynku funkcjonują obecnie trzy formy faktoringu. Pełny czyli firma po wystawieniu faktury przekazuje ją do faktora, a po otrzymaniu środków, mówiąc najoględniej, nic więcej ją nie interesuje. Windykacją zobowiązania zajmuje się wówczas faktor. Drugi rodzaj to faktoring niepełny. W przypadku braku płatności faktorant zwraca należności firmie faktoringowej. Odpowiedzialność za zobowiązanie przejmuje przedsiębiorca. Ostatnią formą jest faktoring mieszany w tym przypadku określany jest limit kwoty, w zakresie której przejmowana jest odpowiedzialność za zobowiązanie na fakturze.

Jak działa faktoring w Comarch ERP XT 

Rozwiązanie Comarch ERP XT posiada obecnie usługę faktoringu. Jest ona skierowana do firm prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Funkcja jest dostępna z poziomu aplikacji po wejściu na pulpit. Po zalogowaniu i utworzeniu konta na platformie Comarch Finance Connect na adres e-mail otrzymujemy dostęp. W usłudze faktoringu można sfinansować faktury zarówno w euro jak i złotówkach. Minimalna wartość faktury to kwota 500 zł a jej równowartość w walucie obcej to 100 euro. Musi być to również faktura na przelew bankowy z maksymalnym terminem płatności do 90 dni. Istotne jest również to aby był to kontrahent krajowy. Po uruchomieniu usługi faktoringu usługa jest dostępna z poziomu wystawionej faktury. Wszystkie dodatkowe informacje o realizacji użytkownik widzi na koncie w platformie Comarch Finance Connect.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *