Comarch faktoring – gotówka w 5 minut

Z myślą o jednoosobowej działalności powstał program Comarch ERP XT. Dedykowany dla mikroprzedsiębiorców i małych firm. Często jednak to te właśnie podmioty borykają się z kwestią niezapłaconych faktur. Dzięki usłudze Comarch Finanse Connect przelew środków można mieć nawet w 5 minut.

Najnowsza wersja aplikacji Comarch ERP XT jest zintegrowana z modułem do obsługi płatności Comarch Finance Connect (CFC). Niebawem również pojawi się integracja z modułem windykacji. Obecnie użytkonicy comarch ERP XT Finance Connect użytkownicy mogą korzystać z faktoringu. . Z rozwiązania skorzystają na pewno przedsiębiorcy, którzy borykają się z zatorami finansowymi. Usługę można bezpośrednio włączyć z programu Comarch ERP XT. W tym celu składamy wniosek na platformie Comarch Finance Connect (CFC). Następnie po podpisaniu umowy otrzymujemy dyspozycji tak zwany darmowy limit faktoringowy. Limit określa maksymalną kwotę finasowania faktury. po podpisaniu umowy wysyłamy fakturę. Maksymalnie do 15 minut otrzymujemy gotówkę na konto.

Przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków. Firma to jednoosobową działalność na terytorium Polski, a jej kontrahenci to również polskie firmy. W usłudze można finansować faktury z terminem płatności od 7 do 90 dni. Istotne jest to że forma płatności to przelew, a jego minimalna wartość to 500 zł netto. Faktoring to usługa dla firm, którym zależy na rozwoju i szybkim dostępie do gotówki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *